Agnete: "Za tym utworem stoi czternastoletnia historia wspaniałej przyjaźni…" [WYWIAD]

You may also like...